khanchaisong

ในทรรศนะของฉันกับหนึ่งวันบนดาวเคราะห์ (ตอนพิเศษ)

เราตอบคำถามการใช้ชีวิตของเราครั้งสุดท้ายตอนไหน เราเคยถามคำถามเหล่านี้ไหม ชีวิตเราเคยทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมไหม เรากำลังเชื่อสิ่งใดเพราะใครบอกหรือเรารู้ด้วยตัวเราเอง สิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดเพราะอะไร หรือเพราะมันต้องเกิดอยู่แล้ว แล้วอะไรคือประโยชน์จากการที่เรามีชีวิตอยู่?

มี.ค. 25 · >

ในทรรศนะของฉันกับหนึ่งวันบนดาวเคราะห์ (ตอนที่ 1 โลกของเรา)

ธรรมชาติต่างเดินไปพร้อมๆกับที่มนุษย์เราก็เดินไปแบบเดียวกัน ต่างกันที่ใครคือผู้สร้าง ใครคือผู้กำหนดทิศทางการเดินเหล่านั้น และใครคือผู้อยู่รอด

พ.ย. 20 · >