money

ครั้งหนึ่งประเทศไทย : เบี้ยกุดชุม

การพึ่งพาตนเองของชุมชนในรูปแบบต่างๆล้วนแต่ต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหา หรือจัดการอะไรบางอย่างร่วมกันในชุมชน แต่ชุมชนหนึ่งทางภาคอีสาน มีวิธีการที่ต่างออกไป คือการพึ่งพาตนเองในด้านเงินตรา ที่สามารถผลิตเงินของตนเองโดยอาศัยเพียงความเชื่อใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใช้ในกลุ่มหรือชุมชนของตนเองได้ เรารู้จักกันในชื่อ เบี้ยกุดชุม

Bitcoin

The Bitcoin Standard – #1 Bitcoin? บิทคอยน์คืออะไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ เวลานี้คำว่า “Bitcoin – บิทคอยน์” เป็นหนึ่งในคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดแล้วในตอนนี้ อาจจะยังไม่สายเกินไปที่บทความนี้จะนำพาทุกท่านเข้ามาทำความรู้จักกับคำว่า Bitcoin ในทุกแง่มุม

Scroll to Top