Site icon A Good Many

คอลัมน์ : ครั้งหนึ่งประเทศไทย

ธงชาติไทย

ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยของเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจ น่าติดตามอยู่บ้าง บางเรื่องน้อยคนนักที่จะรู้ หากไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นต้นเรื่อง หรือผู้ที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง ก็ย่อมที่จะไม่ทราบถึงข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านั้นเลย บางเรื่องเป็นเรื่องที่อาจเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเราในภายหลัง แต่เราอาจจะไม่ทราบถึงความเป็นมาก่อนหน้าที่มันจะเกิดอะไรบางอย่างกับเราก็ได้

คอลัมน์ ครั้งหนึ่งประเทศไทย เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆในอดีตของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยจัดรวบรวมมาอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการอ่านเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน รวบรวมเป็นคอลัมน์เพื่อความสะดวกในการอ่านครับ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ว่าบ้านของคุณใช้เศษแร่ที่มีมูลค่าสูงมาถมสร้างบ้าน และถนนหน้าบ้านคุณก็สร้างมาจากเศษแร่ที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้หลังจากนั้นประเทศไทยเรามีการส่งออกเศษแร่เหล่านั้นมากถึงร้อยละ 46 ของการผลิตทั่วโลกในขณะนั้น เกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตแร่ของโลกคือเศษที่เรานำมาถมที่ทิ้งเฉยๆ!!!

ครั้งหนึ่งประเทศไทย : ร้อยละ 46 ของสะแหลกดีบุกที่ผลิตได้ทั่วโลก มาจากถนนและใต้ถุนบ้าในภูเก็ต
รูปทรงแผนที่ประเทศไทย
ครั้งหนึ่งประเทศไทย : ร้อยละ 46 ของสะแหลกดีบุกที่ผลิตได้ทั่วโลก มาจากถนนในภูเก็ต
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ว่าบ้านของคุณใช้เศษแร่ที่มีมูลค่าสูงมาถมสร้างบ้า …
ครั้งหนึ่งประเทศไทย : เบี้ยกุดชุม
การพึ่งพาตนเองของชุมชนในรูปแบบต่างๆล้วนแต่ต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหา หรื …
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

สามารถสนับสนุนเราได้ทางช่องทางต่อไปนี้

Lightning network (Tippin Me)

Lightning network (Alby)

Bitcoin

หรือสนับสนุนผ่านช่องทาง Verified creator เพียงแวะชม หรือให้ทริปเราผ่านเว็บบาวเซอร์ Brave


Exit mobile version