phosphine gas chemistry

สรุปเหตุการณ์การค้นพบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ทางวารสาร Nature Astronomy ได้ตีพิมพ์งานวิจัยหนึ่งของทีมนักดาราศาสตร์ซึ่งนำโดย Jane S. Greaves จาก Cardiff University เรื่อง Phosphine gas in the cloud decks of Venus (แก๊สฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ฮือฮามากเพราะอะไรนั้นเรามาเท้าความทำความเข้าใจกันก่อนครับ

สรุปเหตุการณ์การค้นพบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์ Read More »