eat corn

ข้าวโพด จากกรรมกรสู่รัฐมนตรี

ทั่วโลกเรานั้นผลิตข้าวโพดในปัจจุบันได้มากถึง 1,110,835 ล้านตัน และมีการบริโภคสูงถึงกว่า 1,135,192 ล้านตัน ไม่เพียงแต่การนำมาบริโภคเท่านั้น ข้าวโพดถือเป็นพืชที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านต่างๆอีกแล้ว มันน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามอ่านกัน

ข้าวโพด จากกรรมกรสู่รัฐมนตรี Read More »