moaaw

a good many signature

คอลัมน์ : ในทรรศนะของฉันกับหนึ่งวันบนดาวเคราะห์

“เวลา” คือ “ต้นทุน” ที่ทุกคนมีเหมือนกัน แต่ “เวลา” ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนำไปใช้แตกต่างกัน มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการใช้เวลาเหล่านั้น หรือหลายคนอาจไม่เคยตระหนักรู้ในเรื่องของ “เวลา” ก็เป็นได้

ในทรรศนะของฉันกับหนึ่งวันบนดาวเคราะห์ (ตอนพิเศษ)

เราตอบคำถามการใช้ชีวิตของเราครั้งสุดท้ายตอนไหน เราเคยถามคำถามเหล่านี้ไหม ชีวิตเราเคยทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมไหม เรากำลังเชื่อสิ่งใดเพราะใครบอกหรือเรารู้ด้วยตัวเราเอง สิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดเพราะอะไร หรือเพราะมันต้องเกิดอยู่แล้ว แล้วอะไรคือประโยชน์จากการที่เรามีชีวิตอยู่?

today earth abnormal

ในทรรศนะของฉันกับหนึ่งวันบนดาวเคราะห์ (ตอนที่ 1 โลกของเรา)

ธรรมชาติต่างเดินไปพร้อมๆกับที่มนุษย์เราก็เดินไปแบบเดียวกัน ต่างกันที่ใครคือผู้สร้าง ใครคือผู้กำหนดทิศทางการเดินเหล่านั้น และใครคือผู้อยู่รอด

Scroll to Top