cryptocurrency

ครั้งหนึ่งประเทศไทย : เบี้ยกุดชุม

การพึ่งพาตนเองของชุมชนในรูปแบบต่างๆล้วนแต่ต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหา หรือจัดการอะไรบางอย่างร่วมกันในชุมชน แต่ชุมชนหนึ่งทางภาคอีสาน มีวิธีการที่ต่างออกไป คือการพึ่งพาตนเองในด้านเงินตรา ที่สามารถผลิตเงินของตนเองโดยอาศัยเพียงความเชื่อใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใช้ในกลุ่มหรือชุมชนของตนเองได้ เรารู้จักกันในชื่อ เบี้ยกุดชุม

ครั้งหนึ่งประเทศไทย : เบี้ยกุดชุม Read More »

brave browser logo

Brave Browser ยิ่งใช้ ยิ่งปกป้อง ยิ่งเงียบ และยิ่งได้ Cryptocurrency

จะดีไหมถ้าการท่องอินเตอร์เน็ตของคุณนั้น คุณสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวคุณไปพร้อมๆกับการที่ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆแล้วได้เหรียญ Cryptocurrency มาเก็บไว้ได้ด้วย อำนาจในข้อมูลของคุณคุณเลือกได้ที่จะปกปิดมันหรือเปลี่ยนมันเป็นเงินด้วยตัวเอง

Brave Browser ยิ่งใช้ ยิ่งปกป้อง ยิ่งเงียบ และยิ่งได้ Cryptocurrency Read More »

Synonym ผู้ที่มอง Bitcoin เป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิต

ถ้า Bitcoin มันเป็นแค่เงินอย่างเดียวมันก็คงไม่มีอะไรสักเท่าไหร่จริงไหมครับ แต่บางคนเค้ามองว่า Bitcoin มันเป็นได้มากกว่านั้น มันคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนโลกในอนาคตไปด้วยคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปของโปรแกรมที่เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจนกลายเป็นระบบที่ทุกอย่างต้องพึ่งพา Bitcoin เกิดเป็น The bitcoin standard ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์

Synonym ผู้ที่มอง Bitcoin เป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิต Read More »

Bitcoin

The Bitcoin Standard – #1 Bitcoin? บิทคอยน์คืออะไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ เวลานี้คำว่า “Bitcoin – บิทคอยน์” เป็นหนึ่งในคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดแล้วในตอนนี้ อาจจะยังไม่สายเกินไปที่บทความนี้จะนำพาทุกท่านเข้ามาทำความรู้จักกับคำว่า Bitcoin ในทุกแง่มุม

The Bitcoin Standard – #1 Bitcoin? บิทคอยน์คืออะไร Read More »

Scroll to Top